s
loading...
Menu

Alisa Keys

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life. One day however a small line of blind text by the name of lorem Ipsum decided to leave for the far world of grammar.

GREAT SERVICES

We are fine-art, wedding & portrait film photographers from Oregon
Gói chụp single 390k
Gói chụp trong 45 phút dành cho một người.
Gói chụp dành cho một người trong 45 phút, bạn sẽ nhận được hơn 200 hình ảnh gốc và hơn 40 hình chỉnh sửa, hình chỉnh sửa làm màu vintage hoặc trong sáng tùy sở thích của bạn, mình không sử dụng photoshop quá đà bóp kéo sai sự thật, thời gian chụp đẹp nhất ở Hội An là sáng sớm bắt đầu từ 6h30 hoặc chiều bắt đầu từ 4h30, chụp đầy đủ những địa điểm đẹp ở Hội An ( chùa cầu, bờ sông hoài, lồng đèn, còn đường phố cổ, nhà cổ, con hẽm vàng, tường vàng), hình ảnh được gởi ở link chất lượng cao có có thể down về bất cứ lúc nào, bạn sẽ nhận được hai link, một link ảnh gốc và một link ảnh chỉnh sửa.
Gói chụp couple 490k
Gói chụp dành cho cặp đôi trong 45 phút
bạn sẽ nhận được hơn 300 hình ảnh gốc và hơn 40 hình chỉnh sửa, hình chỉnh sửa làm màu vintage hoặc trong sáng tùy sở thích của bạn, mình không sử dụng photoshop quá đà bóp kéo sai sự thật, thời gian chụp đẹp nhất ở Hội An là sáng sớm bắt đầu từ 6h30 hoặc chiều bắt đầu từ 4h30, chụp đầy đủ những địa điểm đẹp ở Hội An ( chùa cầu, bờ sông hoài, lồng đèn, còn đường phố cổ, nhà cổ, con hẽm vàng, tường vàng), hình ảnh được gởi ở link chất lượng cao có có thể down về bất cứ lúc nào, bạn sẽ nhận được hai link, một link ảnh gốc và một link ảnh chỉnh sửa.
Gói chụp gia đình 3 người 590k
Gói chụp dành cho một gia đình gồm bố mẹ và một con nhỏ trong 45 phút
Bạn sẽ nhận được hơn 300 hình ảnh gốc và hơn 40 hình chỉnh sửa, hình chỉnh sửa làm màu vintage hoặc trong sáng tùy sở thích của bạn, mình không sử dụng photoshop quá đà bóp kéo sai sự thật, thời gian chụp đẹp nhất ở Hội An là sáng sớm bắt đầu từ 6h30 hoặc chiều bắt đầu từ 4h30, chụp đầy đủ những địa điểm đẹp ở Hội An ( chùa cầu, bờ sông hoài, lồng đèn, còn đường phố cổ, nhà cổ, con hẽm vàng, tường vàng), hình ảnh được gởi ở link chất lượng cao có có thể down về bất cứ lúc nào, bạn sẽ nhận được hai link, một link ảnh gốc và một link ảnh chỉnh sửa.
Gói chụp từ 4 người trở lên
Gói chụp dành cho gia đình trên từ 4 người trở lên hoặc nhóm bạn
Ở gói này thời gian sẽ nhiều hơn tùy số lượng, bạn sẽ nhận được hơn 500 hình ảnh gốc và hơn 50 hình chỉnh sửa, hình chỉnh sửa làm màu vintage hoặc trong sáng tùy sở thích của bạn, mình không sử dụng photoshop quá đà bóp kéo sai sự thật, thời gian chụp đẹp nhất ở Hội An là sáng sớm bắt đầu từ 6h30 hoặc chiều bắt đầu từ 4h30, chụp đầy đủ những địa điểm đẹp ở Hội An ( chùa cầu, bờ sông hoài, lồng đèn, còn đường phố cổ, nhà cổ, con hẽm vàng, tường vàng), hình ảnh được gởi ở link chất lượng cao có có thể down về bất cứ lúc nào, bạn sẽ nhận được hai link, một link ảnh gốc và một link ảnh chỉnh sửa.