s
loading...

Contact me

Nếu bạn muốn đặc lịch chụp trước trong thời gian trong tương lai xa, và muốn gói chụp cao hơn, nhiều thời gian hơn thì hãy gởi mail cho mình.    Thời gian và địa điểm có thể thay đổi theo ý của khách hàng, nhưng địa điểm gặp để vào phố cổ chụp cố định là 84 Phan Châu Trinh, Hội An.
    address:
    Via Cesare Rosaroll st. 118, 80139 Sofia
    email: